What's Poker - All about poker

Rangordning av pokerhänder

Pokerhänder rangordnas i följande ordning. Ess räknas både som det högsta kortet (14) och 1.

Royal flush

As Ks Qs Js Ts

Färgstege

5h 6h 7h 8h 9h

Fyrtal

4s 4h 4c 4d Js

Kåk

Ks Kh Kc Qd Qs

Färg

4s 5s Ts Js As

Stege

6c 7s 8s 9h Td

Triss

9d 9s 9h Kh 2c

Tvåpar

Qs Qh 3h 3d 7s

Ett par

Kd Kc Ts 6c 5h

Högt kort

Ac Qs 9h 4d 3d