What's Poker - All about poker

Spela Texas Hold'em

Texas Hold'em har på relativt kort tid blivit den mest populära spelformen av poker. Det är ganska lätt att komma igång att spela men det krävs mycket kunskaper och erfarenheter att bemästra. Spelet spelas med en vanlig kortlek med 52 kort och man turas om med att vara den som blandar och delar ut korten. Den som gör detta kallas för "dealer". På casinon och online så blandar man så klart inte korten själv men man har fortfarande en spelare som kallas för dealer. Dealern är den person som satsar sist i alla omgångar. Personen till vänster om dealern kallas för Small Blind (SB) och personen två platser till vänster om dealern kallas Big Blind (BB). Dessa två personer lägger in pengar i potten innan de sett sina kort. Big Blind lägger in den summa som krävs för att få börja spela handen. Small Blind lägger vanligtvis in hälften av denna summa.

Pre flop

Det finns tre stora populära varianter av hold'em och det är "fixed limit", "pot limit" och "no limit". De stora regelskillnaderna ligger i hur man får satsa varje runda. Läs "Satsningsstrukturer" för mer info om detta. Vi skall nu gå igenom en exempelhand i fixed limit Texas hold'em med insatserna $0.5/$0,1.

Första spelrundan (pre flop)

Big Blind (BB) lägger in $0.50 och Small Blind (SB) lägger in $0.25. Därefter får alla två kort. En spelare kan bara se sina egna kort i detta läge. Du sitter på position H och är alltså dealer. Nu är det upp till spelare A tom G att bestämma för om de skall vara med eller inte. Detta bestämmer de utifrån hur stor chans de tror att dess händer skall ge utdelning.

Spelare A tom E lägger sig. De är därmed inte med och spelar i denna hand.

Spelare F synar genom att satsa 0,50$.

Spelare G Lägger sig.

Pre flop

Spelare G Lägger sig. Du har Ad Kd vilket är en av de bästa starthänderna i Hold'em. De alternativ som finns för dig i detta läge är:

  1. Lägga dig. Detta är inget att rekommendera med en bra starthand.

  2. Syna. Dvs lägga in $0.50.

  3. Höja vilket är ett bra spel med denna hand. Du kan höja med max 1xBB vilket motsvarar $0,5 under första spelrundan. Du gör detta och satsar därmed totalt $1.

Flop

Nu är första spelrundan klar. Och vi är redo att se en flop. Samtliga satsade pengar går nu in en gemensam pott. Floppen består i att dealern delar ut de första tre av totalt fem gemensamma kort ("community cards"). Det är de gemensamma korten tillsammans med dina två kort som du skall kombinera till den bästa pokerhanden. Läs mer om pokerhänder här.

Dessa tre kort läggs fram iom floppen:

Pre flop

I denna omgång är detta BB tur att börja. Du har den mest fördelaktiga positionen iom att du får agera sist i resten av omgångarna. Du kan alltså få reda på hur de andra agerar innan du bestämmer dig för att agera.

BB "checkar". Detta innebär att han väljer att inte satsa. Om alla runt bordet checkar så får alla se ett till gemensamt kort gratis.

Spelare F checkar också.

Nu är det din tur att agera. Du har nu möjligheten att lägga dig, checka eller höja. Detta var en bra flopp för dig. Du floppade toppar med ditt ess och esset på bordet. Du har även en väldigt bra sk. kicker med din kung. Detta innebär att du leder mot alla andra spelare med exempelvis AQ eller AJ.

Du väljer här att satsa. Efter floppen kan man satsa $0.50 per runda.

BB lägger sig.

Spelare F synar genom att lägga in ytterligare $0.50.

Turn

Nu är andra spelomgången avslutad och dealern lägger ut det fjärde gemensanna kortet (the turn card). På bordet ligger nu:

Pre flop

Spelare F checkar.

Du har nu fått två par vilket är en bra hand. Det enda som slår din hand just nu är om spleare F sitter på AA, KK, 33 eller 99. Det är ganska orimligt att han sitter på AA eller KK för då hade han antagligen höjt innan floppen. Vi tror inte att han sitter på 33 eller 99 heller då han inte höjt efter våra satsningar efter floppen.

Vi sitter antagligen på den bästa handen just nu och då är det läge att höja så att motspelaren inte får se ett till kort gratis.

Du väljer att höja. På turn är insatsen 2xBB dvs $1 vilket du lägger in.

Spelare F synar.

River

Vi är nu inne på sista spelomgången. Dealern lägger ut det femte och sista gemensamma kortet (the river card).

Pre flop

Nu börjar helt plötsligt spelare F satsa. Insatsen är som i förra omgången $1.

Du sitter här med en drömhand. Du har kåk. Det enda rätta här är att återhöja. I och med att spelare F satsat $1 så måste du betala hans satsade dollar och höja med ytterligare $1.

Spelare F har nu möjligheten att antingen lägga sig, syna eller återhöja igen. Han gör det sista och lägger in ytterligare $2.

Det finns bara en hand och det är AA (högre kåk) som slår din hand. Det är inte troligt att spelare F sitter med detta kort. Du återhöjer gladligen med $2.

Spelare F återhöjer ännu en gång. Det har höjs totalt 4 gånger efter river kortet. I limitpoker får man höja max 4 gånger (1 bet + 3 höjningar) per spelomgång.

Det enda som återstår för mig är därför att syna den sista höjningen från spelare F med ytterligare $1.

Showdown

Eftersom du synar Spelare F:s sista höjning så är det han som börjar att visa sina kort. Om det visar sig att du har sämre hand så kan du välja att inte visa dina kort.

Spelare F visar sin hand: Qc Jc

Spelare F har fått en färg iom kombinationen: Ac Kc Qc Jc 3c

Du vinner således med din kåk: Ad Ac Kd Kc Ks

Så här kan alltså en pokerhand gå till.

Satsningsstrukturer för fixed limit, pot limit och no limit hold'em

Ett grundläggande koncept när det kommer till satsningsstrukturen i alla dessa spelformer är att man måste höja med minst det som den föregående spelaren har satsat såvida man inte är "all in". All in blir man om man satsat hela sin resterande stack.

Fixed Limit

Du kan följa betting strukturen för fixed limit i exemplet ovan.

Pot Limit

I pot limit kan man satsa upp till det aktuella potvärdet. Det minsta man kan satsa brukar vara motsvarande big blind.

No Limit

I No Limit kan man satsa upp till hela sin stack. Det minsta man kan satsa brukar vara motsvarande big blind.

Premium linkpartners:
Texas Holdem,